Quản lý tài nguyên dự án

Quản lý tài nguyên dự án

LandDecor cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu dự án của khách hàng như: Hồ sơ thiết kế, hình ảnh thi công, hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công. Sau khi dự án hoàn tất, tất cả những tài liệu này sẽ được LandDecor số hóa và lưu trữ theo trình tự và đảm bảo an toàn bảo mật trên hệ thống máy chủ của LandDecor. Mỗi khách hàng khi sử dụng dịch vụ này sẽ có tài khoản riêng để truy cập vào những dự án của mình. Tại đây, khách hàng có thể tự do truy suất tất cả tài liệu liên quan đến dự án của mình giúp thuận tiện cho bất kỳ công đoạn nào trong quá trình thi công, sửa chữa, cải tạo nhà cửa trong tương lai.