Dịch vụ

Quy trình trả góp

Bước 1: Xác minh tính phù hợp và giá trị của tài sản đảm bảo trước khi vay bằng cách sử dụng công cụ ước tính đấu giá trực tuyến hoặc liên hệ với một trong các chuyên gia toàn cầu của LandDecor.

Quý khách hàng vui lòng cung cấp một bức ảnh màu rõ ràng về tài sản của bạn cũng như bổ sung thông tin chi tiết về sản phẩm, ví dụ kích thước, vật liệu và xuất xứ.

Bước 2: Các chuyên gia sẽ thảo luận về các tài sản đảm bảo, đề xuất giá trị khoản vay và điều khoản của các điều kiện tài chính đi kèm dưới hình thức một bản đề xuất dịch vụ tài chính sơ bộ.

Bước 3: Sau khi bạn đã ký vào bảng đề xuất dịch vụ tài chính sơ bộ, LandDecor sẽ làm việc chi tiết với bạn để hoàn thành việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho giao dịch và chúng tôi sẽ soạn thảo hợp đồng cho vay. Đồng thời:

LandDecor sẽ sắp xếp một chuyên viên tư vấn là đầu mối liên hệ của bạn trong suốt giao dịch để hướng dẫn bạn những tài liệu hỗ trợ cần có. Bên cạnh đó,LandDecor sẽ cập nhật đầy đủ và thường xuyên về tình trạng khoản vay của bạn.

Các chuyên gia của LandDecor sẽ điều phối mọi chi tiết, từ lập danh mục tài sản và xác nhận tình trạng đến hoàn thành tất cả các nghiên cứu cần thiết để bảo lãnh khoản vay.

Bước 4: Sau khi tập hợp đầy đủ các thông tin và hoàn thiện hồ sơ cho vay, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản được của bạn.